Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Giriş

(0)

                                 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Kurtuluş mahallesi Çavuş Çeşme sokak

No:29/204 Uşak / Merkez  (‘’DE Fashion’’ ve/veya “Satıcı”) ile Siz (“Alıcı”) arasında

https://www.de-fashion.com  aracılığıyla kurulmaktadır. İşbu Sözleşme’de Satıcı ve Alıcı, ayrı

ayrı “Taraf”,birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıdaki belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

ALICI:

 

AD-SOYAD

 

ADRES

 

 

SATICI:

 

AD-SOYAD

DE FASHION

ADRES

Kurtuluş mahallesi Çavuş Çeşme  sokak

No:29/204 Uşak / Merkez 

 

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

1. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya https://www.de-fashion.com/ internet sitesi üzerinden satışını  yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
 

 

 

Satıcı Bilgileri

 

 

Unvanı:                                                                                          

DE FASHION

Satıcı Adresi:

Kurtuluş mahallesi Çavuş Çeşme sokak No:29/204 Uşak/ Merkez

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-posta

De.fashiontr@gmail.com

Ürün İade Adresi:

 

 

 

 

 

 

 

Alıcı Bilgileri

 

Adı/Soyadı/Unvanı                                                                                  

 

Adresi:

 

Telefon:

 

E-posta

 

 

 

Alıcının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.
 

 

SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı                                                                                  

 

Adresi:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-posta

 

 

 

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

 

Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam

(KDV Dahil)

 

 

 

 

Kargo Tutarı

 

 

 

Toplam:                             

 

 

 


 

 

 

(Ürün Cinsi / Modeli / Ürün adedi /Satış Fiyatı /Ödeme Şekli (Kredi Kartı/Banka Kartı/Taksit)

 

Ara Toplam / Kargo Ücreti = TOPLAM

 

 

 

Teslimat Adresi / Fatura Adresi

 

Adı/Soyadı/Unvanı

 

Vergi Dairesi/Numarası

 

Fatura Adresi

 

Sipariş Tarihi

 

Teslimat Tarihi

 

Teslim Şekli

 

 

 

*Fatura, sipariş onayında e-mail olarak iletilecektir.

 

FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı                                                                                  

 

Adresi:

 

Telefon:

 

Fax:

 

E-posta

 

 

 

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. Fatura, sipariş onayında e-mail olarak iletilecektir.

3. Genel Hükümler

3.1. Alıcı, Madde 2’de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 

3.2. Alıcı, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürüne/ürünlere ait temel özellikler, ürünün/ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul ve beyan eder.

3.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.
 

3.4. Alıcı, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürün/ürünler, Satıcı’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç kırk (40) gün içerisinde kargo vasıtası ile Alıcı’nın Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.
 

3.5. Sipariş edilen ürün/ürünlerin teslim anında Alıcı’nın teslimat adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan masraflara Alıcı katlanacaktır.

 

 

3.6. Ürün/ürünlerin teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil değildir ve Alıcı tarafından ödenecektir.


 

3.7. Alıcı’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde teslim edilememesi durumunda Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


 

3.8. Satıcı mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/ürünleri yasal süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu Alıcı'ya bildirecektir. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini veya sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar on (10) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ürünler tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra üç (3) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının alacağı süre açısından Satıcı’nın sorumluluğu olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.


 

3.9 Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde Satıcı’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafları Alıcı’ya ait olacaktır.

 

 

3.10 Satıcı, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.
 

 

3.11. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, ürün bedeli Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, Alıcı’nın ürün bedelini ödeyerek Satıcı’yı bilgilendirmesine kadar; Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina etme hakkına sahiptir.
 

 

3.12. Alıcı ve Satıcı, haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması veya Alıcı’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onaylarını alması hallerinde Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır.
 

 

 

 

 

4. Cayma Hakkı

 

 

4.1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde ürünü/ürünleri reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 

4.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde Satıcı’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin kullanılmamış olması şarttır.
 

 

4.3. Alıcı, cayma hakkını kullanırken; teslim edilen ürünün faturasını, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri Satıcı’ya teslim etmekle yükümlüdür. Alıcı’cının tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın tacir Alıcı adına kesilmesi durumunda, Alıcı’cının tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir

 

 

4.4. Alıcı tarafından cayma hakkı kapsamında iade edilen ürünün değerinin Alıcı’nın kusuru sebebiyle azalması veya söz konusu malın Alıcı’nın kusuru sebebiyle telef olması halinde, Alıcı’nın, Satıcı’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin edecektir.
 

 

4.5. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde ürün bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunacaktır.
 

 

4.6 Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde kargo firması aracılığıyla Satıcı’ya gönderilmelidir. Ürünün/Ürünlerin Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi gerekmektedir, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu olduğunu kabul eder.

 

 

5. Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler

Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, tek kullanımlık ürünler, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler açılmış olması halinde iadesi Yönetmenlik gereği mümkün değildir.

 

Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmenlik gereği mümkün değildir.

Kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini altları, tek kullanımlık ürünlerin iade edilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

 

6. Renk Çeşitliliği

Web Mağazasında görünen renklerin gerçekte renklerini yansıttığını garanti edemeyiz.

Renkler, örneğin bilgisayar veya telefon ekranınız, grafik kartınız ve bilgisayar ayarlarınıza bağlı olarak farklı şekillerde yansıtılabilir.

 

7. İhtilafların Halli Ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

Taraflar, ihtilafları dostane bir şekilde çözmeye çalışacaklardır. Tüketici Konseyi’nin arabuluculuğundan sonra dostane bir çözüme ulaşılmaması durumunda taraflar yazılı olarak Tüketici Konsey’inden uyuşmazlığın Tüketici Uyuşmazlık Komisyonu’na sunulmasını talep edebilirler.

 

Tüketici Uyuşmazlık Komisyonu tarafından verilen kararlar, tebliğ tarihinden itibaren dört hafta süreyle yasal olarak geçerlidir. Karar hukuken geçerlilik kazanmadan önce taraflar Tüketici Uyuşmazlık Komisyonu’na celpname göndererek kararı Bölge Mahkemesi’ne getirebilirler.

 

 

8.Yürürlük

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

Sözleşme İmzalanma Tarihi:

 

 

Satıcı İmza:                                                                      Alıcı İmza:

 

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi
X