Anasayfa

Ara

Favori

Sepetim0

Giriş

(0)

     GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar DE Fashion adresindeki

DE Fashion firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘’Kullanıcı’’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına,  yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin  Korunması Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde gerekli tedbirler alınarak toplanmasına, işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu olan DE Fashion ve iş ortakları, halefleri, hizmet sağlayıcıları (sosyal medya işletmecileri dâhil) tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve belirtilen yöntemlerle işlenmesine, saklanmasına, yurt içinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılmasına, Kanun’un 11. Maddesinde  düzenlenen tüm haklarınız konusunda bilgilenmiş olarak, açık onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.
 

İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda,  DE Fashion Tekstil Daynıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“DE Fashion” ve/veya “Şirket”) tarafından işletilmekte de-fashion.com web sitesinin işletilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri  (“Veri Sahibi”) tarafından DE Fashion ile paylaşılan veya Site’nin kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soy ad, telefon, cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi, doğum tarihi

 

Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgiler: Üyelik bilgileri, üyelik numarası, DE Fashion hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, DE Fashion ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, elbise, etkinlik, marka, tasarımcı tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz markalar, kıyafet kategorileri ( elbise, etek, pantolon, gömlek, bluz, ceket-kaban, t-shirt vb.) kullanım  sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi. 

 

İşlem Güvenliği Bilgisi: Kullanıcı adı ve parola bilgileri

 

Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

 

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız

 

 

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Kanun’un 3. ve 7. maddeleri kapsamında anonim hale getirilen veriler, anılan KVKK hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda bilgi almak için her zaman 

DE Fashion ile De.fashiontr@gmail.com  e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 

Verilerin Kullanım Amacı Nedir?
 

Kişisel verileriniz, de-fashion.com web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, DE Fashion’nın web sitesine üyelik kaydının gerçekleştirilmesi için, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, DE Fashion’nın sunduğu ve web sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda size gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, DE Fashion ve DE Fashion ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda size gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. 
 

Kişisel verilerinize sizlerle iletişime geçmek, satın aldığınız veya kiraladığınız ürünlerin size teslim edilebilmesi veya sizin web sitesindeki veya mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma amacıyla da kullanılabilecektir. 

 

DE Fashion ayrıca, KVKK’nun 5, 6. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizi açık rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Veri Sahibi ile DE Fashion arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. DE Fashion’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,  DE Fashion’nın

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere DE Fashion, çerez (“Cookie”) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere web sitesinin veri sahibi tarayıcısına (“Browser”) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak web

sitesinin kullanımını bu anlamda kolaylaştırmaktadır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.
 

Verilere Kimler Erişebilmektedir?
 

DE Fashion, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için DE Fashion’nın iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, yatırımcıları ile söz konusu hizmetlerin temini amacıyla ölçülü ve sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede DE Fashion yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülükleri yerine getirebilmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal hakları kullanabilmek amacıyla yetkili kamu kurumları, kuruluşları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. DE Fashion, kredi kartı bilgilerinizi ödemeyi kredi kartı ile yapmanız durumunda kaydetmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarabilecektir. DE Fashıon, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (örneğin iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
 

Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurtdışındaki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa açık rıza verdiğinizi kabul edersiniz. Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal DE Fashion’nın web sitesi üzerinden güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgilerin DE Fashion’nın web sitesi üzerinden güncellenmemesi ile ilgili DE Fashion hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin DE Fashion tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde DE Fashion web sitesi işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

 

Verileri Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?
 

DE Fashion ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’nun  4. Maddesi (2-d) gereğince işbu   Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca veya ilgili mevzuatta belirtilen zaman aşımı süreleri boyunca saklanmakta olup, söz konusu kişisel verileriniz DE Fashion ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında 

DE Fashion tarafından gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

 

Kişisel verilerinizi, veri saklama politikamız doğrultusunda sınırlı bir süre için saklıyoruz. Belirli saklama süresi, kişisel verilerinizin işlenme nedenine göre değişiklik gösterecektir. Bu sürenin sonunda verileriniz kalıcı olarak silinecek veya başka bir şekilde geri alınamayacak şekilde anonim hale getirilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki kriterlere göre saklanır:  de-fashion.com  mal satın aldığınızda, fatura verilerini ilgili hesap döneminin sonuna kadar, Bir ödeme yaptığınızda, ödemenin onaylanmasına ve cayma hakkınız ile ilgili idari muhasebe formalitelerinin tamamlanmasına ve ödemeye itiraz için uygulanan şartlara kadar ödeme ayrıntılarınızı saklayacağız.

Pazarlama iletişimleri gibi  de-fashion.com   hizmetlerini kullanmak için bize kişisel verilerinizi  verdiğinizde, verilerinizi hizmet sonlandırılana veya aboneliğinizi iptal edene kadar bu amaçla saklayacağız.

Web sitesini özelleştirmek ve size kişiselleştirilmiş satış teklifleri göstermek amacıyla davranışlarınızı analiz etmek için kişisel verilerinizi ve tarama geçmişinizi kullandığımızda, siz bizden silmemizi isteyinceye kadar verileri analitik amaçlarla saklayacağız;

Kişisel verileri pazar araştırması ve memnuniyet anketleri için kullandığımızda, siz bizden durmamızı isteyinceye kadar bu verileri saklayacağız.

Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçtiğinizde, :  de-fashion.com ‘un aktif müşterisi olarak kaldığınız sürece, sorgunuza özel olarak sağladığınız ek kişisel verileri saklayacağız.

Verilerin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?
 

DE Fashion, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartları gözeterek asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. DE Fashion ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Kanun hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. 
 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Neler?
 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 
 

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel  verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da De.fashiontr@gmail.com adresine DE Fashion sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle DE Fashion’na iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruda; 
 

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

 

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

 

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 

 • Talep konusu bulunması zorunludur.

 

 

 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki Değişiklikler
 

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

 

 

Gizlilik Sözleşmesi
X